اطلاعیه در خصوص عدم امکان اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه‌ها در تابستان 99

اطلاعیه در خصوص عدم امکان اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه‌ها در تابستان 99


دانشجویان گرامی ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت در امتحانات پیش رو، همانگونه که مطلعید؛ طی چند سال اخیر همواره دانشکده دربازه تابستانی بحث تعمیرات اساسی و اصلاح نقایص خوابگاه ها را مد نظر قرار داده، بطوریکه در سال تحصیلی بتوان خوابگاه ها را با کمترین مشکل در خدمات دهی، در اختیار قرار داد. در تابستان ۹۹ نیز بر اساس برنامه ریزی های قبلی، موضوع اصلاح و تجهیز شبکه وایرلس خوابگاه ها و تعمیرات اساسی موتورخانه ها در دستور کار قرار گرفته است. لذا از آنجا که در مراحلی از کار و حسب الزامات پروژه، بناگزیر  خدمات زیربنایی همچون آب، برق و...  قطع بوده و بعلاوه محیط خوابگاه ها طی پروژه از ایمنی کافی برخوردار نمی باشد؛ لذا در تابستان جاری امکان اسکان دانشجویان متقاضی در خوابگاه‌ها فراهم نیست.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین