اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز دانشکده کاسپین در سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز دانشکده کاسپین در سال تحصیلی 97-96


 

اطلاعیه در خصوص رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز دانشکده کاسپین در سال تحصیلی 97-96

به اطلاع میرساند اسامی دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 97-96 از طریق اموزش دانشکده اعلام گردیده است. دانشجویان عزیز تا روز سه شنبه مورخ 03/07/97 مهلت دارند نظرات خود را به اداره آموزش پردیس اعلام نمایند.

لازم به ذکر است پس از تاریخ فوق هیچ تغییری در لیست ارسالی امکانپذیر نخواهد بود.

 

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی  پلیمر/ کاسپین در سال تحصیلی 97-96

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی  مکانیک/ کاسپین در سال تحصیلی 97-96

رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی  شیمی/ کاسپین در سال تحصیلی 97-96

 

 

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

27/06/97