اطلاعیه در خصوص رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه در خصوص رتبه اول تا سوم دانش آموختگان و دانشجویان در سال تحصیلی 96-95


 

به پیوست رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۹۲ و رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ به انضمام یک برگ اطلاعیه جهت استحضار و ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.