اطلاعیه در خصوص دعوت از اساتید جهت تدریس دروس ریاضی یک، ریاضی دو و ریاضی مهندسی

اطلاعیه در خصوص دعوت از اساتید جهت تدریس دروس ریاضی یک، ریاضی دو و ریاضی مهندسی


 

اطلاعیه در خصوص دعوت از اساتید جهت تدریس دروس ریاضی یک، ریاضی دو و ریاضی مهندسی

جهت تدریس دروس ریاضی یک، ریاضی دو و ریاضی مهندسی برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ به یک استاد حق التدریس با مدرک دکتری ریاضی از دانشگاه‌های معتبر و ترجیحاً بومی منطقه نیازمندیم. لطفاً رزومه خود را به آدرس edu.caspian@ut.ac.ir تا مورخ ۹۷/۱۰/۵ ایمیل نمائید.

 


                                                           آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی کاسپین