اطلاعیه در خصوص درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان

اطلاعیه در خصوص درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان


 

اطلاعیه در خصوص درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان ( سیستم جامع )

پیرو نامه شماره 298214/پ/122 مورخ 1396/10/3 در خصوص درخواست سنوات ارفاقی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی از طریق پیشخوان ( سیستم جامع ) و با توجه به اینکه هنوز درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان  از برخی پردیس / دانشکده ها از طریق اتوماسیون ارسال می گردد، به استحضار می رساند؛ با توجه به نامه مذکور و آماده و قابل اجرا بودن برنامه درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان از این پس درخواست هایی که خارج از سامانه ارسال گردد، عودت داده خواهد شد.