اطلاعیه در خصوص جذب امریه در سال ۹۷

اطلاعیه در خصوص جذب امریه در سال ۹۷


 

اطلاعیه در خصوص جذب امریه در سال 97

«دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده‌های فنی از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های مهندسی شیمی و شیمی فارغ التحصیل دانشگاه تهران برای فعالیت در آزمایشگاه‌های خود امریه می‌پذیرد»