اطلاعیه در خصوص ثبت نام دانشجویان متقاضی کارآموزی تابستان 1398

اطلاعیه در خصوص ثبت نام دانشجویان متقاضی کارآموزی تابستان 1398


 

به اطلاع دانشجویان متقاضی کارآموزی تابستان 98 می رساند  ورود به سامانه ut.talentcoach.ir  و ثبت نام اجباری بوده و در صورت عدم اقدام دانشجو، نمره کارآموزی تعلق نخواهد یافت.

اطلاعیه پیوست