اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن

اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن


 

اطلاعیه در خصوص تمدید سنوات دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال 1393 و پس از آن

پیرو نامه‌های شماره ۱۲۲/۳/۳۸۲۱۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ و شماره ۲۹۸۲۱۴/پ/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ در خصوص تمدید سنوات دانشجویان دوره کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۳ و پس از آن به استحضار می‌رساند؛

بر اساس رأی جلسه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۴ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مقرر شد؛ تمدید سنوات نیمسال‌های نهم و دهم دانشجویان مذکور به شرح ذیل به آن پردیس / دانشکده واگذار شود.

- تمدید سنوات نیمسال نهم دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ که مشمول آموزش رایگان و مجاز به ادامه تحصیل می‌باشند به صورت رایگان بر اساس رأی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکده / پردیس امکان پذیر می‌باشد.

- تمدید سنوات نیمسال دهم دانشجویان مذکور به شرط پرداخت شهریه مصوب دانشگاه خواهد بود.

چنانچه دانشجویان در سقف سنوات مجاز تحصیل خود را به پایان نرسانند، طبق مقررات حکم اولیه محرومیت از ادامه تحصیل آنان توسط پردیس / دانشکده صادر گردد.

دانشجویان موظفند تحصیلات خود را در سقف سنوات مجاز (حداکثر ۱۰ نیمسال) به پایان برسانند. تمدید سنوات نیمسال یازدهم دانشجویان مذکور به ویژه دانشجویان مشمول به شرط ارسال مستندات و مدارک مورد نیاز و با تأیید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.