- چهارشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۲

اطلاعیه در خصوص تاییدیه مراجعه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه - معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور - تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی

اطلاعیه در خصوص تاییدیه مراجعه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه - معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور - تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی


 

     ( آنی)

       احتراماً پیرو بخشنامه های ارسالی در خصوص لزوم دریافت تاییدیه مراجعه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، معافیت تحصیلی برای دانشجویان ذکور مشمول و تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی برای کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی جهت امکان ثبت نام برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 به استحضار می رساند ؛ با توجه به درخواست تعدادی از دانشجویان مراجعه کننده به این مدیریت و درخواستهای آن معاونان محترم موضوع در جلسه مورخ 1395/11/19 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه مطرح و مقرر شد ؛ با اخذ تعهد کتبی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1396 وضعیت موارد فوق برای داشجویانی که یک یا هر سه مورد برای آنان واصل نشده است ، مهلت داده شود و ثبت نام آنان در ایام حذف و اضافه نیمسال جاری با رعایت سایر شرایط و مقررات و آیین نامه های آموزشی مربوط انجام گردد .

در ضمن مزیداستحضار با بررسی کنترل سیستم جامع مشخص گردید در بعضی از پردیس ها و دانشکده ها بدون کسب مجوز از این مدیریت و مغایر با بخشنامه مذکور مجوز لزوم ارایه موارد فوق را" غیرفعال کرده " و ثبت نام دانشجویان را انجام داده اند . لیست دانشجویان و افراد مربوط برای این تغییرات در دست بررسی است .

 

فرم تعهد