اطلاعیه در خصوص تاکید بر تصویب طرح پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمسال سوم در مقطع کارشناسی ارشد دوره تحصیلی

اطلاعیه در خصوص تاکید بر تصویب طرح پیشنهادی حداکثر تا پایان نیمسال سوم در مقطع کارشناسی ارشد دوره تحصیلی


     

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد :

بدینوسیله به استحضار می‌رساند، با توجه به بخشنامه های اخیر اداره کل خدمات آموزشی مهلت ارایه طرح پیشنهادی ( پروپوزال ) پس از تایید و تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد جهت تصویب در گروه های آموزشی مربوط " حداکثر تا پایان نیمسال سوم تحصیل دانشجو" و در هنگام اتمام دوره آموزشی وی می باشد.

** ضمنا توجه جدی داشته باشید که تمدید دوره آموزشی برای تصویب طرح پیشنهادی در نیمسال پنجم و ششم مجاز نمی باشد.