اطلاعیه در خصوص اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 92 و دانشجویان ممتاز 96-95

اطلاعیه در خصوص اعلام رتبه اول تا سوم دانش آموختگان سال 92 و دانشجویان ممتاز 96-95


 

به پیوست یک برگ اطلاعیه درخصوص اعلام رتبه‌های اول تا سوم دانش آموختگان ورودی سال ۹۲ و رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان ممتاز در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ ارسال می‌گردد.

 

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.