اطلاعیه در خصوص اسکان خوابگاهی در سال تحصیلی 98-97

اطلاعیه در خصوص اسکان خوابگاهی در سال تحصیلی 98-97


 

اطلاعیه در خصوص اسکان خوابگاهی در سال تحصیلی 98-97

 

بسمه تعالی

ضمن عرض تبریک به دانشجویان جدید الورود دانشکده فنی کاسپین و تبریک سال تحصیلی 98-97 به تمامی دانشجویان گرامی به استحضار می رساند الویت های اسکان در خوابگاههای دانشکده براساس قوانین و مقررات خوابگاههای دانشگاه تهران به شرح ذیل می باشد؛ لازم است دانشجویان جدید الورود واجد شرایط اسکان در خوابگاه، صرفاً در روز های دوشنبه  26/6/97 و سه شنبه 27/6/97 از ساعت 8 لغایت 16 با در دست داشتن مدارک شامل 2 قطعه عکس جدید، کپی صفحه اول شناسنامه، کپی کارت ملی و کپی کارت دانشجویی به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.

1- به تمامی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی تمامی رشته ها خوابگاه تعلق می گیرد.

2- به دانشجویان بومی تا شعاع 75 کیلومتری، دانشجویان شبانه کارشناسی ارشد و همچنین دانشجویان سنواتی بر اساس قانون، خوابگاه تعلق نخواهد گرفت.

توضیح اینکه تنها در صورت وجود ظرفیت مازاد خوابگاه، بترتیب اولویت به دانشجویان بومی، سنواتی و شبانه خوابگاه تعلق خواهد گرفت.

شایان ذکر است پرداخت "ودیعه خوابگاه" مربوط به نودانشجویان گرامی صرفاً در روز ثبت نام خوابگاهها و در محل امور دانشجویی صورت خواهد پذیرفت.  همچنین لازم است تمامی دانشجویان محترم لوازم شخصی مورد نیاز برای سکونت از قبیل: تشک، بالش، ملحفه و... به همراه داشته باشند.

نکته مهم: توضیحات فوق تنها در خصوص اسکان در خوابگاههای دانشکده فنی کاسپین بوده و نودانشجویان گرامی موظف اند تمامی مراحل ثبت نام در دانشگاه و انتخاب واحد و ...دقیقاً بر اساس اطلاعیه های دانشگاه (که در سایت دانشگاه تهران درج شده است) در تهران انجام داده و صرفاً پس از آن، به منظور ثبت نام خوابگاه و با در دست داشتن مدارک فوق، در محل دانشکده فنی کاسپین واقع در شهرستان رضوانشهر حضور بهم رسانند. تمامی شماره های تماس و راههای ارتباطی با دانشکده در بخش "تماس با ما" وبگاه دانشکده درج شده است.

 

 

امور دانشجویی دانشکده فنی کاسپین