اطلاعیه در خصوص استفاده مجدد داوطلبان ارشد از آموزش رایگان

اطلاعیه در خصوص استفاده مجدد داوطلبان ارشد از آموزش رایگان


 

اطلاعیه در خصوص استفاده مجدد داوطلبان ارشد از آموزش رایگان

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲ معاون محترم امور آزمون‌ها ی سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص استفاده از تسهیلات آموزش رایگان مجدد برای پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد (بار دوم) از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ و پس از آن جهت استحضار و اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

پیوست یک

پیوست دو