اطلاعیه در خصوص ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

اطلاعیه در خصوص ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97


 

اطلاعیه در خصوص ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 98-97

به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۴/‏۰۲/‏۹۸‬ ‬ ‬ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۰۱/‏۰۳/‏۹۸‬ ‬ خواهد بود.