اطلاعیه در خصوص ارائه درس زبان انگلیسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه در خصوص ارائه درس زبان انگلیسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


با عنایت به برنامه ریزی و ارائه دروس نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شیوه الکترونیکی، به استحضار می‌رساند: کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۸ که موفق به شرکت در آزمون زبان انگلیسی نشده (برگزار شده در تاریخ آذرماه ۱۳۹۸) و یا حد نصاب نمره قبولی را کسب ننموده است با توجه به شرایط حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری آزمون زبان مشابه آزمون قبلی می‌توانند در صورت تمایل به گذراندن درس زبان انگلیسی نسبت به اخذ درس مذکور در این نیمسال اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایند این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان و همکاران محترم آموزشی رسانده شود. بدیهی است برنامه ریزی جامعتری برای ارتقا هرچه بیشتر سطح کیفی ارائه درس زبان انگلیسی در حال انجام است که در جلسات آتی شورای آموزشی به اطلاع معاونین محترم خواهد رسید.

اطلاعیه ثبت نام در آزمون زبان دانشحویان مقطع کارشناسی ورودی 98