اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت ارسال گزارش دوره کارآموزی در سامانه‌های تلنت و کاروژه (4 مهر)

اطلاعیه در خصوص آخرین مهلت ارسال گزارش دوره کارآموزی در سامانه‌های تلنت و کاروژه (4 مهر)


به استحضار می‌رساند آخرین مهلت ارسال گزارش دوره کارآموزی در سامانه‌های تلنت و کاروژه تا پایان روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ و ثبت نمرات توسط اساتید راهنما تا پاپان روز شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ تعیین شده است. مستدعی است جهت اطلاع‌رسانی شایسته به اساتید محترم و دانشجویان گرامی به نحو مقتضی اقدام گردد.