اطلاعیه درخصوص تکمیل فرم تعهد حذف ۳ نمره مردودی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ورودی ۹۳

اطلاعیه درخصوص تکمیل فرم تعهد حذف ۳ نمره مردودی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ورودی ۹۳


 

اطلاعیه درخصوص تکمیل فرم تعهد حذف ۳ نمره مردودی دانش آموختگان مقطع کارشناسی ورودی ۹۳

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.