- دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه درخصوص تاییدیه مدرک قبلی دانشجویان شاغل به تحصیل

اطلاعیه درخصوص تاییدیه مدرک قبلی دانشجویان شاغل به تحصیل


     (آنی)

پیرو نامه شماره160808/پ/122 مورخ 20/6/1395 درخصوص پیگیری تاییدیه مدرک قبلی دانشجویان شاغل به تحصیل به استحضار می رساند؛ با توجه به لزوم وصول تاییدیه پیش دانشگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ورودی سال 1395 به منظور امکان ثبت نام نامبردگان ارائه تصویر درخواست تاییدیه ( دفتر پیشخوان مربوط ) ثبت نام آنان "به صورت مشروط برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 "و با اخذ تعهد کتبی طبق متن پیوست بلامانع است.

بدیهی است ثبت نام ورودی های سال 1394 و قبل از آن منوط به وصول تاییدیه معتبر و تطبیق با مدرک پیش دانشگاهی ارایه شده طبق دستورالعمل ثبت نام مربوط می باشد .

 

پیوست اطلاعیه