اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 97 - 96

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 97 - 96


 

به پیوست یک برگ اطلاعیه زمان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ در خصوص دانشجویان مقطع کارشناسی (به جز ورودی های ۹۶) جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

 

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال 1 - 97 - 96