اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399


اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال1-1400-1399

 دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی لازم است بصورت Online از ساعت 8 صبح روز شنبه 12/07/99 لغایت ساعت23:59 روز دوشنبه  14/07/99 به آدرس http://ems.ut.ac.ir مراجعه و با توجه به اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی ارائه شده در سیستم اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) دروس نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اتمام بازه فوق، هرگونه تغییرات در واحدهای درسی امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت مغایرت واحدها بر عهده شخص دانشجو می باشد.

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی

07/07/1399