اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96


 

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96

به پیوست یک برگ اطلاعیه زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ جهت ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد.

پیوست