اطلاعیه جدید انتخابات کانون ها و انجمن های دانشکده

اطلاعیه جدید انتخابات کانون ها و انجمن های دانشکده


پیرو اطلاعیه قبلی و ضمن درخواست از دانشجویان عزیز جهت مراجعه به سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir جهت ثبت عضویت کانون یا انجمن مورد علاقه (حداکثر ۳ کانون)، به استحضار می‌رساند شرط تشکیل هر کانون یا انجمن داشتن حداقل ۵ نفر عضو می‌باشد و زمان ارسال فرم متقاضیان کاندیداهای شوراهای مرکزی نیز تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۷.۱۸ تمدید گردید. در ضمن قابل ذکر است ثبت نهایی عضویت متقاضیان در سامانه مورد اشاره منوط به تأئید دبیران کانون‌ها و انجمن‌ها ضروری می‌باشد.

امور دانشجویی دانشکده فنی کاسپین