اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ، سال تحصیلی1401-1400(7 مهر)

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ، سال تحصیلی1401-1400(7 مهر)


«اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری  کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤01-۱400»

 

ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقاطع کارشناسی ،دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی در سال تحصیلی ١٤01-١400، بدینوسیله به اطلاع می رساند:  بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری از روز چهار شنبه 1400/7/7  لغایت یکشنبه 1400/7/11 می باشد.

لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

زمان ثبت نام حضوری  توسط پردیس/ دانشکدگان/ دانشکده محل قبولی  متعاقباً اعلام خواهد شد. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند.