اطلاعیه ثبت نام و برنامه درسی نیمسال دوم - 1400-1399 کارشناسی و کارشناسی ارشد

اطلاعیه ثبت نام و برنامه درسی نیمسال دوم - 1400-1399 کارشناسی و کارشناسی ارشد


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند، دانشجویان محترم دانشکده فنی کاسپین ملزم به اخذ دروس با کد مختص دانشکده در برنامه درسی اعلام شده می‌باشند. بدیهی است عواقب هرگونه اشتباه و سهل انگاری در انتخاب کد دروس بر عهده دانشجو بوده و در صورت اخذ دروس با کدهای متفرقه، این دروس در تطبیق واحد نهایی جهت فارغ‌التحصیلی لحاظ نخواهند شد و دانشجو موظف به گذراندن دوباره این دروس خواهد بود. بنابراین خواهشمند است در انتخاب کدهای دروس خود در بازه ثبت نام و حذف و اضافه، دقت نظر لازم را داشته باشید. برنامه درسی تمام گروه ها به تفکیک رشته ها به صورت فایلهای پی دی اف ضمیمه شده است.

 

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 00 -99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران – مهندسی شیمی (ورودی 99(

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران مهندسی شیمی (ورودی 98(

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران مهندسی شیمی (ورودی 97(

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 00-99،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران مهندسی شیمی (ورودی 96(

برنامه نیمسال دوم 00-99کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی کاسپین

برنامه نیمسال دوم 00 -99کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر، دانشکده فنی کاسپین