اطلاعیه ثبت نام و برنامه درسی نیمسال اول - 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام و برنامه درسی نیمسال اول - 1400-1399


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند دانشجویان محترم دانشکده فنی کاسپین ملزم به اخذ دروس با کد مختص دانشکده در برنامه درسی اعلام شده می‌باشند. بدیهی است عواقب هرگونه اشتباه و سهل انگاری در انتخاب کد دروس بر عهده دانشجو بوده و در صورت اخذ دروس با کدهای متفرقه، این دروس در تطبیق واحد نهایی جهت فارغ‌التحصیلی لحاظ نخواهند شد و دانشجو موظف به گذراندن دوباره این دروس خواهد بود. بنابراین خواهشمند است در انتخاب کدهای دروس خود در بازه ثبت نام و حذف و اضافه، دقت نظر لازم را داشته باشید. برنامه درسی تمام گروه ها به تفکیک رشته ها به صورت فایلهای پی دی اف ضمیمه شده است. 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران-مهندسی شیمی (ورودی99)

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران مهندسی شیمی (ورودی 98)

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران-مهندسی شیمی (ورودی 97)

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 00-99 ،دانشکده فنی کاسپین پردیس دانشکدههای  فنی دانشگاه تهران مهندسی شیمی (ورودی 96)

برنامه نیمسال اول 00-99 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشکده فنی کاسپین