اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98


به پیوست ۲ برگ اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ جهت ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98

اطلاعیه شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 99 - 98