اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97


 

 اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 98- 97

به پیوست ۲ برگ اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ (کلیه مقاطع تحصیلی) جهت ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

 

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷

اطلاعیه شهریه نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷