اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96


 

به پیوست ۲ برگ اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ (کلیه مقاطع تحصیلی) جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم ارسال می‌شود.

 

اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند