اطلاعیه تدریس دانشجویان داوطلب در طرح توانمندسازی بنیه علمی دانش آموزان حوزه شهری و روستایی مناطق زلزله زده

اطلاعیه تدریس دانشجویان داوطلب در طرح توانمندسازی بنیه علمی دانش آموزان حوزه شهری و روستایی مناطق زلزله زده


 

به پیوست اطلاعیه تدریس دانشجویان داوطلب در طرح توانمندسازی بنیه علمی دانش آموزان حوزه شهری و روستایی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال می گردد.

 

جهت دریافت اطلاعیه اینجا کلیک نمایید.