اطلاعیه بسیار مهم برای کلیه دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه بسیار مهم برای کلیه دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی شیمی


(اطلاعیه)

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که چارت جدید دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین در سایت قرار داده شده است. در چارت جدید تغییرات ذیل اعمال گردیده است:

1- بنا به نظر دفتر ساماندهی و مدیریت دروس عمومی، پایه و مشترک دانشگاه تهران، درس زبان انگلیسی از دروس مندرج در چارت حذف گردیده است.  دانشجویان گرامی از این پس به جای شرکت در کلاسهای درس زبان انگلیسی تنها ملزم به شرکت در آزمون زبان انگلیسی می باشند و نمره آنها در ترم تابستان منظور می گردد. تاریخ امتحان زبان انگلیسی و نحوه شرکت در آزمون در هر ترم توسط آموزش دانشکده اطلاع رسانی خواهد شد.

2- برنامه زمانی ارائه دروس برای تعداد معدودی از آنها تغییر نموده است.

2- عنوان دروس تخصصی از چارت جدید حذف شده و این دروس در قالب دروس اختیاری ارائه شده است. لذا از این پس دانشجویان عزیز می توانند از جمع دروس اختیاری تایید شده دانشگاه تهران تعداد 20 واحد به عنوان درس اختیاری انتخاب و اخذ نمایند. بدیهیست در مورد دانشجویانی که قبلا دروس سیستمهای انرژی، مهندسی محیط زیست و شبیه سازی فرایند به کمک کامپیوتر را به عنوان درس تخصصی اخذ نموده بودند، این دروس به عنوان دروس اختیاری آنها محسوب می گردد.

آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی کاسپین 

چارت جدید دوره کارشناسی رشته مهندسی شیمی