اطلاعیه- بررسی درخواست دانشجویان مهمان 97-1396 ( برای وزارتخانه )

اطلاعیه- بررسی درخواست دانشجویان مهمان 97-1396 ( برای وزارتخانه )


 

( آنی )

 

 به پیوست اطلاعیه و موارد مربوط به نحوه بررسی درخواست های انتقال به صورت مهمان در دوره روزانه کارشناسی پیوسته و دوره های روزانه و نوبت دوم دکتری عمومی ( حرفه ای ) دامپزشکی برای سال تحصیلی 97-1396 جهت استحضار ارسال می گردد .

کلیه متقاضیان واجد شرایط ، قبل از انتخاب دانشگاه تهران مفاد آن را به دقت رویت نمایند .

 

اطلاعیه

پیوست یک

پیوست دو