اطلاعیه آزمون زبان انگلیسی و دوره های مجازی آموزشی دانشگاه اصفهان(27 شهریور)

اطلاعیه آزمون زبان انگلیسی و دوره های مجازی آموزشی دانشگاه اصفهان(27 شهریور)


به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۱۸۳/‏۱۴۰۱‬ مورخ ۱۳/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ دانشگاه اصفهان (قابل رؤیت در ارتباط نامه) در خصوص برگزاری آزمون بسندگی زبان انگلیسی و دوره‌های مجازی آموزشی در فصل پاییز آن دانشگاه جهت اطلاع رسانی به دانشجویان ارسال می‌گردد.