اطلاعیه اجرای کارنامه سلامت روان دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان ورودی جدید(10 مهر)

اطلاعیه اجرای کارنامه سلامت روان دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان ورودی جدید(10 مهر)


بر اساس اطلاعیه اعلامی، تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل و دانشجویان ورودی جدید در تمامی مقاطع تحصیلی (دکتری، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی) در فرآیند ثبت‌نام و انتخاب واحد از تاریخ ۱۵ شهریورماه تا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ ملزم به تکمیل کارنامه‌های سلامت روان و سلامت جسم می‌باشند.
کارنامه‌های سلامت روان و سلامت جسم دانشجویان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مشاوره معاونت دانشجویی دانشگاه تهران تهیه و تنظیم شده است.

دانشجویان جهت شرکت در این طرح به سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به نشانی https://ems.ut.ac.ir‌ مراجعه فرمایند.