اصلاحیه اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی سال تحصیلی 1401 - 1400 ( 4003 ) مقطع کارشناسی(12 تیر)

اصلاحیه اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی سال تحصیلی 1401 - 1400 ( 4003 ) مقطع کارشناسی(12 تیر)


پیرو نامه شماره ۶۵۰۱۰/‏آ/‏۸۲‬ مورخ ۱۸/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ این معاونت به استحضار می‌رساند با توجه به ارائه ترم تابستانی توسط اداره کل آموزش دانشگاه تهران بر اساس نامه شماره ۷/‏۱۲۲/‏۸۷۷۳۷‬ مورخ ۰۹/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ ‬ لطفاً به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم آن دانشکده رسانیده شود که از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۸/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه مورخ ۲۰/‏۰۴/‏۱۴۰۱‬ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی یا پروژه یا دروس عمومی خود در سیستم جامع اقدام نمایند. ‬ مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

‌‌‌‌‌‌‌لازم به ذکر است:

۱ - اخذ درس کارآموزی با سایر دروس مجاز نمی‌باشد.

۲ - اخذ توام دروس کارآموزی و پروژه در نیم سال تابستان فقط برای دانشجویان ترم آخر مجاز می‌باشد.