اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(6 مهر)

اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(6 مهر)


به پیوست فایل اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ که فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی می‌باشند، جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است راهنمای درخواست‌های فوق الذکر (پیوست نامه) در سایت معاونت آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی به آدرس https://engeducation.ut.ac.ir قسمت راهنمای درخواست آموزشی مقطع کارشناسی موجود می‌باشد.

 

دانشجویان ورودیهای 96 تا99 که تاییدیه تحصیلی ندارند

دانشجویان ورودی 96تا99 که معافیت ندارند

راهنمای تاییدیه تحصیلی

راهنمای معافیت تحصیلی