اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(22 آبان)

اسامی دانشجویان فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی(22 آبان)


پیرو نامه شماره ۸۲۷۸۶۷۷ مورخ ۰۴/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ فایل اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ که فاقد تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی می‌باشند، جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به دانشجویان محترم ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است راهنمای درخواست‌های فوق الذکر (پیوست نامه) در سایت معاونت آموزشی پردیس دانشکده‌های فنی به آدرس https://engeducation.ut.ac.ir قسمت راهنمای درخواست آموزشی مقطع کارشناسی موجود می‌باشد.

 

راهنمای معافیت تحصیلی

راهنمای تاییدیه تحصیلی 

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ فاقد تاییدیه تحصیلی

اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ فاقد معافیت تحصیلی