آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4002(31 اردیبهشت)

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4002(31 اردیبهشت)


آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰1/3/11 ‬ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان واجد شرایط را تا روز سه شنبه مورخ 10/‏3/‏۱۴۰1‬ معرفی نمایند.

 

‌منابع آزمون به پیوست می‌باشد.