آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4001(4 آذر)

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 4001(4 آذر)


آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ ‬ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار می‌شود. خواهشمند است ، متقاضیان واجد شرایط را تا روز دوشنبه مورخ ۲۲/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ معرفی نمایند.

‌منابع آزمون به پیوست می‌باشد.