آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993(11مرداد)

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3993(11مرداد)


آزمون  تکدرس دروس معارف اسلامی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/5/17 ‬ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان واجد شرایط را تا روز شنبه مورخ 16/‏5/‏۱۴۰۰‬ معرفی نمایند.

‌منابع آزمون به پیوست می‌باشد.