آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3992

آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی نیمسال 3992


آزمون تکدرس دروس معارف اسلامی روز چهارشنبه مورخ 99/12/20 ‬ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید متقاضیان واجد شرایط را تا روز شنبه مورخ 16/‏12/‏۹۹‬ معرفی نمایند.

‌منابع آزمون به پیوست می‌باشد.