آزمایشگاه پلیمر و کامپوزیت

آزمایشگاه پلیمر و کامپوزیت


 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر جمشید محمدی روشنده

سال تاسیس آزمایشگاه : 1379

زمینه ی فعالیت:

 • سنتز پلیمرها و کوپلیمرهای تخریب پذیر
 • ساخت کامپوزیتها ، بیو کامپوزیتها و نانوبیوکامپوزیتهای پلیمری
 • اصلاح شیمیایی انواع بیوپلیمرها
 • تهیه و بررسی خواص سیستم های هیبریدی پلیمری
 • تهیه و بررسی خواص فومهای نانوکامپوزیت
 • نیمه هادی کردن فوم های پلیمری با استفاده از نانوذرات هادی جریان الکتریسیته

زمینه های تحقیقاتی:

 • اصلاح شیمیایی مواد لیگنوسلولزی
 • کامپوزیتهای سبز
 • پخت مواد لیگنوسلولزی با حلال آلی
 • فومهای نانوکامپوزیتی و آمیخته های پلیمری
 • فیلمهای بسته بندی نانوکامپوزیتی
 • فومهای پلیمری ضد الکتریسیته ساکن