نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه فیزیک والکترونیک

آزمایشگاه فیزیک والکترونیک


سرپرست آزمایشگاه : دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی   

سال تاسیس آزمایشگاه : 1378

      آزمایشگاه فیزیک پایه  برای بررسی و آزمایش برخی از مباحث، اصول و قوانین پایه فیزیک طراحی و راه اندازی شده است. هدف از انجام آزمایش ها کمک به تقویت شهود فیزیکی بوده و علاوه بر این زمینه آشنایی با اصول کارکرد و نحوه کاربرد برخی از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و نیز اصول و شیوه صحیح کار در آزمایشگاه تا حدودی فراهم می شود و همچنین بررسی علمی و عملی قوانین مطرح شده در درس فیزیک عمومی در قالب آزمایش‌ ها می‌باشد:

 

زمینه فعالیت :

 • فیزیک پایه 1
 • آونگ کاتر
 • بررسی قانون هوک
 • محاسبه ضریب اصطکاک سطح
 • آشنایی با وسایل اندازه گیری
 • محاسبه گرمای نهان ویژه تبخیر آب
 • محاسبه کشش سطحی مایعات به کمک اصل ارشمیدس
 • محاسبه لختی دورانی با اجسام مختلف ( میله ، کره، استوانه و .....)
 • محاسبه ضریب ویسکوزیته مایعات

 

 • فیزیک پایه 2
 • قوانین کیرو شهف و پل وتستون
 • بررسی بهم بستن مقاومتها به روش سری و موازی
 • باردار شدن و بی بار شدن خازنها
 • بررسی قانون اهم
 • محاسبه مقاومت ویژه سیم
 • بررسی قوانین سری و موازی در خازنها
 • آشنایی و کار با اسیلوسکوپ

  

 

تجهیزات :

 • برد مقاومت ویژه سیم
 • برد آزمایش پل وتسون
 • سطح شیبدار با زاویة شیب قابل تنظیم
 • وسایل اندازه گیری (کولیس ،‌ ریزسنج ،‌ اسفرومتر ،‌ ترازو، دماسنج دیجیتال و دماسنج )
 • چگالی سنج یا دنسیتومتر( Densitometer)
 • کالریمتر
 • منبع تغذیه
 • اسیلوسکوپ
 • مولتی متر دیجیتال
 • هیتر آزمایشگاهی
 • منبع تغذیه
 • رئوستا یا مقاومت متغیر
 • سیم پیچ یا بوئین
 • دستگاه اسیلاتور
 • مولتی متر
 • آونگ