نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد


 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد علی آرون   

           https://rtis2.ut.ac.ir/cv/maaroon

سال تاسیس آزمایشگاه : 1384

 

این آزمایشگاه در سال 1384 با دو دستگاه برج تقطیر ناپیوسته سینی دار و برج تقطیر ناپیوسته پرشده راه اندازی و در سال 85 با افزودن دستگاه های خشک کن سینی دار، ستون بستر سیال و کریستالیزورتکمیل و از همان سال برای آموزش درس آزمایشگاه عملیات واحد دانشجویان رشته مهندسی شیمی دانشکده مورد استفاده قرار گرفت. آزمایشگاه عملیات واحد بعدا در سال 95 با استفاده از اعتبارات بانک توسعه اسلامی تجهیز و هم اکنون جزو یکی از مجهزترین و به روزترین آزمایشگاه های عملیات واحد در سطح دانشگاه  تهران می باشد.

زمینه ی فعالیت:

  • آشنایی دانشجویان رشته ی مهندسی شیمی با دستگاه های جداسازی و تماس دهنده های دو فازی
  • آموزش کار عملی با دستگاه های عملیات واحد