نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه تحقیقات فرایندهای جداسازی ونانو فناوری

آزمایشگاه تحقیقات فرایندهای جداسازی ونانو فناوری


سرپرست آزمایشگاه: دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی   

سال تاسیس آزمایشگاه : 1396

زمینه ی فعالیت:

 • سنتز و بررسی خواص ساختاری / سطحی انواع نانوکاتالیستها، الکتروکاتالیستها و فتوکاتالیستها و بررسی عملکرد آنها در واکنشهای شیمیایی، الکتروشیمیایی و فتوشیمیایی
 • ساخت انواع نانوذرات معدنی و کربنی (کوانتوم دادها، نانولوله­­ها، نانوصفحات و...) و بررسی عملکرد آنها به عنوان جاذب و کاتالیست جهت ذخیره­سازی و تبدیل انرژی.
 • سنتز و بررسی خواص ساختاری و سطحی انواع جاذبهای نانوساختار و مواد نانومتخلخل با سطح بالا  و بررسی عملکرد آنها در جذب مواد مختلف.
 • اصلاح سطح و ساختار نانوساختارها جهت بهبود خواص سطحی آنها در فرایندهای کاتالیستی (الکترو / نانو) و جذب.
 • استفاده از نانوساختارها به عنوان نانوجاذبها و نانو (الکترو)کاتالیستها جهت کاهش و یا حذف آلاینده ها از محیط زیست.
 • استفاده از نانوساختارها در سنسورها جهت تشخیص مواد و آلاینده­های مختلف.
 • سنتز و مطالعه ساختار انواع نانوذرات جدید (نفاط کوانتومی، گرافن، نانولوله­ها و نانوصفحات معدنی و ...) و مواد نانوساختار در فرآیندهای مختلف مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست.

زمینه های تحقیقاتی:

 • بررسی روشهای نوین تولید و ذخیره سازی انرژی با استفاده از انواع باطریها، سوپرخازنها و پیلهای سوختی
 • تصفیه ی آب و پساب با استفاده از انواع فرآیندهای جذب سطحی
 • تجزیه انواع آلاینده ها از جریانهای آب و هوا با استفاده از فرآیندهای فتوکاتالیستی
 • تشخیص انواع مواد با استفاده از انواع سنسورها
 • ساخت و مطالعه انواع نانوذرات جدید (نفاط کوانتومی، گرافن، نانولوله­ها و نانوصفحات معدنی و ...) و مواد نانوساختار و بررسی عملکرد آنها در فرآیندهای مختلف مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست.

 

 

 

تجهیزات:

 • دستگاه پتانسیواستات/ گالوانو استات با رزولشن بالا
 • الکترود دیسک چرخان (RDE)
 • کپسولهای گازهای مختلف
 • انواع الکترودهای کار، رفرنس و کمکی
 • سلهای الکتروشیمیایی
 • انواع شیشه آلات