نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه آموزشی چند منظوره مکانیک سیالات

آزمایشگاه آموزشی چند منظوره مکانیک سیالات


سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید حامد موسوی  

سال تاسیس آزمایشگاه : 1396

زمینه ی فعالیت:

 • آزمایشگاه آموزشی چندمنظوره برای گروه مهندسی شیمی، مکانیک و پلیمر مرتبط با دروس مکانیک سیالات 1و 2
 • بررسی قوانین حاکم بر سیالات 

 

 

 

تجهیزات:

 • دستگاه اندازه گیری دبی با وسایل مختلف
 • دستگاه اندازه گیری افت فشار در لوله ها و اتصالات
 • دستگاه بررسی جریان آرام و مغشوش در لوله ها
 • دستگاه پمپ های سری و موازی
 • دستگاه بررسی پدیده کاویتاسیون
 • دستگاه ضربه جت آب
 • دستگاه بررسی جریان گردابی
 • دستگاه اندازه گیری ارتفاع متاسنتریک (غوطه وری)
 • دستگاه اندازه گیری مرکز فشار