آزمایشگاه آموزشی مقاومت مصالح

آزمایشگاه آموزشی مقاومت مصالح


سرپرست آزمایشگاه: دکتر تارا فریضه   

سال تاسیس آزمایشگاه : 1395

زمینه ی فعالیت:

 • آزمایشگاه آموزشی گروه مهندسی مکانیک مرتبط با دروس مقاومت مصالح 1 و 2
 • بررسی کشش، خمش، پیچش، کمانش و خواص مکانیکی فلزات

زمینه های تحقیقاتی:

 • تست کشش فلزات، پلیمرها و ... به منظور اندازه گیری خواص مکانیکی  
 • تست ضربه فلزات به منظور اندازه گیری خواص مکانیکی

 

 

 

تجهیزات: 

 • دستگاه تست کشش یونیورسال سرووالکتریکال 15 تن به انضمام ادوات تست کشش 2 تن
 • دستگاه تست پیچش پلاستیک
 • دستگاه تست کمانش
 • دستگاه تست خمش تیرهای متقارن
 • دستگاه تست خمش تیرهای خمیده
 • دستگاه تست تنش و کرنش
 • دستگاه تست ضربه 200 ژول شارپی