ارسال پوستر دوره کهاد کارآفرینی

ارسال پوستر دوره کهاد کارآفرینی


 

به استحضار می‌رساند دانشکده کارآفرینی در راستای تحقق اهداف سه گانه برنامه راهبردی دانشگاه، به ویژه دستیابی به چشم انداز دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران، برنامه"کهاد کارآفرینی با رویکرد استارت آپی" ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران که مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی مورخ ۱۸/‏۰۶/‏۹۷‬ است، را اجرا می‌کند.

به منظور ایجاد، تقویت و توسعه نگرش، رفتار و فرهنگ کارآفرینانه در میان دانشجویان‌‌‌‌‌‌‌، و آشنایی ایشان با دوره مذکور برگزاری این دوره به دانشجویان عزی اطلاع رسانی می گردد.

به پیوست تصویر پوستر "آشنایی با دوره کهاد کارآفرینی" ارسال می‌شود.