ارسال نامه از شرکت برق منطقه یزد مبنی بر اطلاع رسانی به فارغ التحصیلان متقاضی امریه(22 آبان)

ارسال نامه از شرکت برق منطقه یزد مبنی بر اطلاع رسانی به فارغ التحصیلان متقاضی امریه(22 آبان)