ارسال فراخوان دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

ارسال فراخوان دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


 

ارسال فراخوان دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه های دانشجویی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

به پیوست نامه از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به همراه پوستر دومین جشنواره ترویج علم در پایان نامه‌های دانشجویی مرتبط با ترویج علم و برقراری ارتباط میان علم و عموم اقشار جامعه، ارسال می‌گردد.

خواهشمند است با توجه به محدودیت زمانی (حداکثر تا دهم اردیبهشت) ضمن نصب پوستر و اطلاع رسانی فوری به منظور تشویق و مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی، مقرر فرمائید تا ضمن هماهنگی با مرکز مذکور نسبت به ارسال آثار خود به دبیر خانه جشنواره اقدام نمایند. ‬

نامه مرکز تحقیقات

پوستر جشنواره