ارسال بخشنامه عدم پذیرش آزمون TOEFL iBT نسخه خانگی (Home edition) از 18 اردیبهشت 1401(4 تیر)

ارسال بخشنامه عدم پذیرش آزمون TOEFL iBT نسخه خانگی (Home edition) از 18 اردیبهشت 1401(4 تیر)


   ضمن ارسال نامه شماره 63056/78 مورخ 1401/03/16 مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه  به استحضار می رساند مدرک آزمون TOEFl IBT نسخه خانگی (Home edition) از ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ به بعد جهت معادل سازی برای دانشجویان مورد پذیرش نمی باشد. خواهشمند است بنحو مقتضی (در سایت دانشکده / پردیس ) اطلاع رسانی گردد .